หนังสือสำหรับเด็กหรือวรรณกรรมเยาวชนนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการทางด้านสมองและอารมณ์  ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทน มีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่น  อันนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม มีความสร้าง
อ่านต่อ