ในการทำงานทุกแขนงโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานเขียนเป็นสิ่งที่คุณหรือผมก็พอจะนึกภาพออกว่า  ในวันที่ใจปลอดโปร่งก็จะเขียนได้อย่างนำไหลไฟดับมิรู้เบื่อ  แต่ทว่าเมื่อฟ้าปิดทุกอย่างก็จะดูคลุมเครือไปหมด จะคิด จะเขียนอะไรดูมันติดขัดไปซะหมด  นั่นคือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Writing’s Block
อ่านต่อ