หนังสือสำหรับเด็กหรือวรรณกรรมเยาวชนนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการทางด้านสมองและอารมณ์  ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทน มีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่น  อันนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม มีความสร้าง
อ่านต่อ

ในการทำงานทุกแขนงโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานเขียนเป็นสิ่งที่คุณหรือผมก็พอจะนึกภาพออกว่า  ในวันที่ใจปลอดโปร่งก็จะเขียนได้อย่างนำไหลไฟดับมิรู้เบื่อ  แต่ทว่าเมื่อฟ้าปิดทุกอย่า
อ่านต่อ