การทำ seo

การทำ SEO : เหตุผล ข้อควรรู้เบื่องต้นเพื่อทำ SEO ให้ถูกทาง

การทำ SEO นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำ Digital Marketing ทุกคนในสมัยนี้ไม่แพ้การเขียนเพื่องานโฆษณาหรือหรือทำการตลาดในส่วนอื่นๆ  ขั้นตอนทำ SEO ให้ได้ดีนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนในเนื้อหาและ Keywords ที่มุ่งหวังอย่างระมัดระวัง  และเมื่อท่านเริ่มมีบทความที่กำลังเผยแพร่มากขึ้น  keywords เหล่านั้นก็กำลังทำหน้าที่ของมันเพื่ออันดับที่ดีบนกูเกิ้ล

ในบทความนี้ผมจะมาชี้ให้เห็นหัวข้อเบื้องต้นที่ท่านควรรู้คร่าวๆ  เพื่อที่จะเข้าใจเรื่อง SEO ว่ามันคืออะไร  และจะต้องเริ่มต้นกับมันอย่างไร

SEO คืออะไร ?

SEO ย่อมาจาก Serch Engine Optimization แปลให้เข้าใจง่ายก็คือ  กระบวนการปรับแต่งเพจเพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีได้บนกูเกิ้ล  เพื่อประโยชน์ในการทำตลาด หรือประชาสัมพันธ์ ในกิจการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SEO สำคัญยังไง ?

การทำ SEO สำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งภาคการผลิตและต่อผู้บริโภค ที่ต้องอาศัยการค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินค้า รับข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซท์ที่น่าเชื่อถือ ที่อยู่ในลำดับต้นๆในหน้าแรกจากการค้นหาผ่านกูเกิ้ล

ทำ SEO ไปเพื่ออะไร ?

จากการศึกษาพบว่าคำที่ถูกค้นหาผ่านช่อง serch ของกูเกิ้ลนั้น 5 ลำดับแรกมีเปอร์เซ็นต์การคลิ๊กเข้าชมมากกว่าลำดับล่างๆถัดไปอย่างชัดเจน  จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้เจ้าของกิจการควรจะทำ SEO ผ่าน content แบบต่างๆ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น

การทำ SEO มีกี่แบบ

การทำ SEO มีด้วยกัน 2 ส่วนคือ Onpage SEO และ Offpage SEO  การทำ Onpage SEO ก็คือการปรับแต่ง Tag ในส่วนต่างๆ ทั้ง title, description ให้มีคำหรือ keyword ที่มุ่งหวัง  และมีการปรับโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทอื่นๆ รวมถึงทำ inner links อย่างแยบยล 

ส่วนการทำ Offpage SEO นั้นก็คือการหา Link Back หรือ Backlink จากเพจที่มีค่า PR สูงๆกลับมายังเว็บของท่านให้ได้มากที่สุด และควรจะมาจากเพจที่ต่างโดเมนกัน และยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทำ offpage ก็คือ Social Media Marketing, Guest blogging, Influencer Marketing เป็นต้น

การสร้าง Blog SEO

การเริ่มทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพนั้นท่านต้องมีบล็อกหรือเว็บไซท์  ท่านสามารถใช้บล็อกแจกฟรีต่างๆได้เช่น blogger.com, Medium.com, WordPress.com แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดผมแนะนำให้ท่านใช้ WordPress แบบเช่าโฮสต์  ที่เป็นเว็บแอ็พลิเคชั่นที่เหมาะและดีที่สุดในการทำ SEO 

การเขียนบทความ SEO

บทความเป็น Content รูปแบบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อที่จะทำ SEO ให้ออกมาได้อย่างครอบคลุมใน Niche หนึ่งๆ  แต่ละบทความก็ถือเป็น 1 เพจที่สอดแทรกคีย์เวิร์ดเป้าหมายไว้เพื่อการไต่ลำดับไปบน SERPs ที่มีคู่แข่งมากมาย  และเพจแต่ละเพจที่มี inner links เชื่อมโยงกันไว้อย่างเหมาะเจาะ  ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้เพจโดยรวมหรือทั้งบล็อกโดดเด่นขึ้นมา  และมีความเป็น Authority ในสายตาของกูเกิ้ล

SEO กับอาชีพและการหารายได้

การทำ SEO นั้นสามารถหารายได้ๆจากหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าทั้งจากทางตรงคือรับเขียนบทความ SEO, รับทำ Keywords Reserch, รับสร้าง blog SEO, Coursing, Coaching, Consulting ส่วนทางอ้อมก็อย่างเช่น การจำหน่ายสินค้าบริการด้วยการใช้หลัก SEO ทำการตลาด, การทำ Branding, Affiliate

แนวโน้มของการทำ SEO

SEO นั้นเป็นการทำงานแบบ Dynamic ที่ปัจจัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  SEO Specialists นั้นจะต้องให้ความใส่ใจกับแนวคิดททฎษฎีใหม่ที่อุบัติขึ้นแทบจะทุกวินาที  ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีแนวคิดไหนที่ถูกต้องหรือดีเสมอไป  

ทั้งที่จริงแล้วกูเกิ้ลก็พยายามมองหาความพึงพอใจ หรือเจตนา(intent) ของผู้ค้นหาอย่างดีที่สุด ผ่านภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน(context)  เพื่อจะตอบสนองกลับไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และการทำ SEO ในอนาคตอันใกล้ก็ยังคงไม่ทิ้งหลักการสำคัญอันนี้อย่างแน่นอน


Credit:
Cover > x

Leave a Comment