rat and music

หนูที่ผงกหัวไปตามจังหวะเพลงของ Mozart

มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่เคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรี นกแก้วได้เรียนรู้ที่จะทำมัน และตอนนี้มีการสังเกตเห็นหนูที่ผงกหัวโไปตามจังหวะเพลงของ Mozart, Lady Gaga, Queen และเพลงอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น สัตว์เหล่านี้ดูเหมือนจะตอบสนองต่อจังหวะเดียวกับจังหวะเท้าของมนุษย์

ทีมงานของมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นได้ค้นพบสิ่งนี้ นักวิจัยทดลองเปิดเพลงโซนาตาโดยโมสาร์ทด้วยความเร็วปกติ รวมทั้งเร่งความเร็วหรือลดความเร็วลง ในขณะเดียวกัน ทีมงานได้บันทึกหนูด้วยกล้องจับความเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ไร้สายบนตัวหนูยังติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันด้วย

การโยกหัวของหนูจะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อโซนาตาเล่นในจังหวะปกติ นั่นคือประมาณ 132 ครั้งต่อนาที เช่นเดียวกับคน 20 คนที่ฟังเพลงผ่านหูฟังที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สำหรับทั้งมนุษย์และหนู การสะบัดหัวนั้นสอดคล้องกันเมื่อเพลงถูกเล่นที่ประมาณ 120 ถึง 140 ครั้งต่อนาที เมื่อเพลงเล่นเร็วขึ้นหรือช้าลงก็จะไม่มีการโยกศีรษะ


SRC: https://www.snexplores.org/article/rats-bop-heads-musical-beat-science-comic
Photo by Ricky Kharawala on Unsplash

Leave a Comment