บล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนักเขียนหรือ Blogger มือใหม่ ให้สามารถผลิต Content ที่มีคุณภาพตามหลัก Readability และ SEO ได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆด้วยความรู้ที่อัพเดทผ่านบล็อกอย่างสม่ำเสมอ