ก่อนอื่นผมขอถามคำถามนี้กับทุกท่าน ก่อนที่ผมจะตอบว่าเส้นตายกับตารางการทำงานมีผลอย่างไรต่อท่าน  ในที่นี้ทุกท่านก็คงเคยผ่านงานต่างๆมาไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะงานอิสระที่ไม่มีใครมาบังคับ  คุณต้องบัง
อ่านต่อ