ในวันหนึ่ง ๆ เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ดังนั้นการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมจึงต่างกันไปในแต่ละคนแต่ละครอบครัว แต่ถึงแม้เราจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดีแค่ไหนก็ตามก็เหมือนกับอะไร ๆ ก็ไม่เป็นดั่งใจ ในบทนี้น
อ่านต่อ